Bilder från 08
Pictures 08
Bilder från Lars Öhman
Pictures by Lars Öhman
Vinter öring
Vinter sea trout
15 kilos lax från Ljungan
15 kg Ljungan salmon